На початок

АКАДЕМІЯ НАУК

ВИЩОЇ ШКОЛИ УКРАЇНИ

 

 

 

 

 

 

НАУКОВІ ЗАПИСКИ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТОМ V

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Київ

2010


 

Редакційна колегія:

 

М.І.Дробноход, академік, д.г.-м.н. (голова), Н.О.Вірченко, академік; д.ф.-м.н., В.М.Данченко, академік, д.т.н.; П.П.Кононенко, академік, д.ф.н.; О.Г.Наконечний, академік, д.ф.-м.н.;  Ю.С.Пройдак, академік, д.т.н.; М.М.Роженко, академік, д.філос.н.; М.В.Стріха, академік, д.ф.-м.н.; Ф.О.Тишко, академік, д.м.н.; О.І.Чередниченко, академік, д.ф.н.; В.І.Чопик, академік, д.б.н., В.А.Яблонський, академік, д.с.-г.н..

 

 

 

 

Друкується за постановою Президії АН ВШ України від

19 березня 2010 року

 

 

 

Від редколегії.

Цим томом продовжується випуск Наукових записок Академії наук вищої школи України. В основу змісту тому лягли наукові доповіді, виголошені під час VII Академічних читань пам’яті В.І.Стріхи 6 лютого 2010 року (або надіслані для цих Читань). Надалі в Наукових записках АН ВШ України друкуватимуться також короткі (обсягом до 6 сторінок) пріоритетні роботи учених, які працюють у АН ВШ України.

 

 

 


Зміст:

 

Науки про Землю

М.І.Дробноход, академік АН ВШ України.

Сучасні тенденції еволюційного розвитку людства та Україна.

 

Математика

 

Н.О.Вірченко, академік АН ВШ України.

Про нові узагальнення класичних інтегральних перетворень.

 

Інформатика

 

І.В.Бейко, академік АН ВШ України.

Вплив інформаційно-комунікаційних технологій на розвиток сучасної науки.

 

Металургія

 

С.І.Губенко, академік АН ВШ України, С.Й.Пинчук, академік АН ВШ України, Ю.С.Пройдак, академік АН ВШ України.

Исследование механизмов коррозии при эксплуатации железнодорожных колес

 

Філософія

 

М.М.Роженко, академік АН ВШ України.

Логіка – наука філософська чи математична?

 

П.М.Кралюк, академік АН ВШ України

Чи була філософія в Україні? (Як вивчалася та вивчається історія філософії в Україні).

 

Філологія

 

Р.П.Зорівчак, академік АН ВШ України

Англомовна поетична Шевченкіана – здобутки і сучасний стан.

 

М.О.Новикова, академік АН ВШ України

Фауст и Крым (об одном крымском стихотворении И.Бродского).

 

Хроніка академічного життя

 

Відбулися Сьомі академічні читання пам’яті професора Віталія Стріхи

 

Шануймо наукову й людську етику

 

 

Некрологи

 

Пам’яті Ореста Григоровича Влоха

Пам’яті Дмитра Григоровича Семака

Пам’яті Володимира Юхимовича Чумаченка

 

На початок