На початок

АКАДЕМІЯ НАУК

ВИЩОЇ ШКОЛИ УКРАЇНИ

 

 

 

 

 

 

НАУКОВІ ЗАПИСКИ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТОМ ІV

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Київ

2009


 

Редакційна колегія:

 

М.І.Дробноход, академік, д.г.-м.н. (голова), Н.О.Вірченко, академік; д.ф.-м.н., В.М.Данченко, академік, д.т.н.; П.П.Кононенко, академік, д.ф.н.; О.Г.Наконечний, академік, д.ф.-м.н.;  Ю.С.Пройдак, академік, д.т.н.; М.М.Роженко, академік, д.філос.н.; М.В.Стріха, академік, д.ф.-м.н.; Ф.О.Тишко, академік, д.м.н.; О.І.Чередниченко, академік, д.ф.н.; В.І.Чопик, академік, д.б.н., В.А.Яблонський, академік, д.с.-г.н..

 

 

 

 

Друкується за постановою Президії АН ВШ України від

20 березня 2009 року

 

 

 

Від редколегії.

Цим томом продовжується випуск Наукових записок Академії наук вищої школи України. В основу змісту тому лягли наукові доповіді, виголошені під час VI Академічних читань пам’яті В.І.Стріхи 7 лютого 2009 року (або надіслані для цих Читань). Надалі в Наукових записках АН ВШ України друкуватимуться також короткі (обсягом до 6 сторінок) пріоритетні роботи учених, які працюють у АН ВШ України.

 

 

 


Зміст:

 

Математика

 

Н.О.Вірченко, академік АН ВШ України.

Дещо про українську математичну термінологію.

 

Ю.М.Польський

Представлення поліномів Кравчука операторами дробового диференціювання.

 

Фізика

 

В.М.Ігнатович, кандидат технічних наук.

Про помилкову інтерпретацію теореми Карно.

 

Науки про Землю

 

П.В.Заріцький, академік АН ВШ України

Відкриття родовищ бішофіту – надійна база для організації власного виробництва оксиду магнію, магнієвих продуктів та низки мікроелементів в Україні.

 

Біологія. Екологія

 

В.І.Чопик, академік АН ВШ України.

Концепція біоцентризму в контексті глобалізації.

 

Філософія

 

М.М.Роженко, академік АН ВШ України.

Логіка  доповняльності Нільса Бора для фізики елементарних частинок і полів.

 

С.М.Квіт, академік АН ВШ України.

Університет як засіб порозуміння в добу глобалізації.

 

П.Ю. Саух, академік АН ВШ України.

Постнекласична наука і парадигмальні зсуви освіти ХХІ століття.

 

Педагогіка

 

С.Д. Івасишен, академік АН ВШ України, І.М. Черевко, доктор фізико-математичних наук, професор.

Про ефективне співробітництво університетського та академічного підрозділів.

 

 

Л.В.Поперенко, академік АН ВШ України.

Особливості змістовної частини курсу з фізики наноструктур для магістерської програми.

 

Філологія

 

Р.П.Зорівчак, академік АН ВШ України

Юрій Волошимирови Шевельов – дослідник творчості Олександра Опанасовича Потебні: соціолінгвістичний і перекладознавчий аспекти.

 

С.О.Швачко, академік АН ВШ України

У царині номінативних і комунікативних одиниць.

 

Організація науки

 

М.В.Стріха, академік АН ВШ України

Забезпечення доступу до електронних наукових видань через мережу УРАН: перші результати і висновки.

 

Хроніка академічного життя

 

Нарада в Дніпропетровську: тривога й оптимізм

 

Шості читання пам’яті професора Віталія Стріхи

 

Світова фінансова криза та економічна думка

 

 

Некролог

 

Пам’яті Івана Олексійовича Шевчука

 

На початок