На початок

 

АКАДЕМІЯ НАУК

ВИЩОЇ ШКОЛИ УКРАЇНИ

 

 

 

 

 

 

НАУКОВІ ЗАПИСКИ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТОМ ІІ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дніпропетровськ

2007


 

Редакційна колегія:

 

М.І.Дробноход, академік, д.г.-м.н. (голова), Н.О.Вірченко, академік; д.ф.-м.н., В.М.Данченко, академік, д.т.н.; П.П.Кононенко, академік, д.ф.н.; О.Г.Наконечний, академік, д.ф.-м.н.;  Ю.С.Пройдак, академік, д.т.н.; М.М.Роженко, академік, д.філос.н.; М.В.Стріха, академік, д.ф.-м.н.; Ф.О.Тишко, академік, д.м.н.; О.І.Чередниченко, академік, д.ф.н.; В.І.Чопик, академік, д.б.н., В.А.Яблонський, академік, д.с.-г.н..

 

 

 

 

Друкується за постановою Президії АН ВШ України від 23 лютого 2007 року

 

 

 

Від редколегії.

Цим томом продовжується випуск Наукових записок Академії наук вищої школи України. В основу змісту тому лягли наукові доповіді, виголошені під час ІУ Академічних читань пам’яті В.І.Стріхи 17 лютого 2007 року (або надіслані для цих Читань). Надалі в Наукових записках АН ВШ України друкуватимуться також короткі (обсягом до 6 сторінок) пріоритетні роботи учених, які працюють у АН ВШ України, а самі Наукові записки виходитимуть з періодичністю двічі на рік.

 

 

 


Зміст:

 

М.І.Дробноход, президент АН ВШ України.

До концепції реформування наукової сфери України

 

В.А.Яблонський, академік АН ВШ України.

Щодо концепції реформування вищої освіти в Україні

 

Р. П. Зорівчак, академік АН ВШ України

Український художній і науковий переклад у політико-культурологічній концепції Івана Франка

 

Г.Д. Клочек, академік АН ВШ України

Трактат Івана Франка “Із секретів поетичної творчості” як предтеча вітчизняної рецептивної поетики

 

М.В.Стріха, академік АН ВШ України

Наш Міцкевич

 

С.И.Пинчук, академик АН ВШ Украины

Проблемы качества, экологии и ресурсосбережения в Украине

 

О.П.Загнітко, академік АН ВШ України

Сучасний політичний газетний дискурс: типологічні вияви й особливості синтаксису

 

А.В.Фурман, академік АН ВШ України

Сфера психології у вітакультурному парадигматичному обґрунтуванні

 

П.В.Зарицький, академік АН ВШ України

Сировинні ресурси і майбутнє ядерної енергетики світу й України

 

М.Т.Корнійчук, академік АН ВШ України

До моделювання конкуруючих ризиків

 

М.М.Роженко, академік АН ВШ України

До принципів і законів квантової логіки

 

Н.О.Вірченко, академік АН ВШ України

До теорії рівнянь змішаного типу

 

Ю. М. Польський

Представлення поліномів Кравчука операторами дробового диференціювання

 

Хроніка академічного життя:

Відбувся форум університетської науки

 

На початок